DYREKTOR SZKOŁY

dyrektor mgr Grzegorz Jankowiak

 

WICEDYREKTOR  SZKOŁY
  
mgr Maria Jolanta Szymaniak
 
Dyrektorzy szkoły 
 
Andrzejczak Bernard
Michnikowska Ewa
Matyba Janina
Zjeżdżałka Stanisław
Lenartowska Małgorzata
Jankowiak Grzegorz
1959 - 1969
1969 - 1975
1975 - 1986
1986 - 2002
2002 - 2007
2007 - obecnie