Pracownicy Administracji
 
Sekretarz Szkoły    
mgr inż. Monika Blim
~~~~
Główna Księgowa
mgr Jolanta Kościelska
~~~~
Specjalista ds. kadr i płac
Grażyna Paprocka 
~~~~
Pomoc administracyjna
Anna Depczyńska 
~~~~ 
 Intendent
Anna Tomasik
 
Pracownicy Obsługi
 
Woźna
Ilona Kowalewska
~~~~ 
Sprzątaczki
Aleksandra Nowak
Renata Robak
Zofia Zaworska
~~~~ 
Kucharka
Izabela Nawrocka
~~~~ 
Pomoc  Kuchenna
Beata Biernat
Emilia But
~~~~ 
Robotnik Gospodarczy
Mariusz Ignaczak