INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
Głównym założeniem programu jest obcowanie dzieci z muzyką i tańcem. Program innowacji ma zachęcić dzieci do wyrażania siebie poprzez taniec, który wyrabia w nich poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynności ruchów. Daje możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy.  Program obejmuje zabawy o charakterze integracyjnym oraz naukę tańców grupowych i jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku szkolnym.  Uczestnikami programu będą dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, które tworzą powołany zespół taneczny pod nazwą „ HOT DANCE”.
Uważamy, że świetlica szkolna jest takim miejscem, gdzie można podejmować wielokierunkowe działania wychowawcze, a swobodny i zabawowy charakter zajęć sprzyja kształtowaniu wyobraźni i postaw twórczych.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
Zabawy to ważne sprawy” innowacja skierowana do dzieci przebywających w świetlicy szkolnej. Założeniem jest  stworzenie uczestnikom grupy warunków do rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Podstawową metodą pracy jest pedagogika zabawy.  Staje się ona impulsem do kreowania atmosfery działań, wyzwala aktywność twórczą, budzi ukrytą ciekawość, stymuluje do podejmowania działań, ułatwia kontakty ze sobą samym i z innymi, a także otaczającą rzeczywistością.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
„Matematyka z Sorobanem” dla klasy IVa to nowa innowacja. Docelowo chcemy w roku szkolnym 2022/2023 wprowadzić eksperyment pedagogiczny pod tym samym tytułem. Celem tych zajęć jest zadbanie o harmonijny rozwój obu półkul mózgowych, żeby poprawić sprawność rachunkową oraz sprawić, aby uczniowie lepiej rozwijali umiejętności matematyczne.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
„Szóstka pełna talentów” - pomysł powstał w oparciu o misję szkoły i ma na celu uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia przebiegają w trzech różnych płaszczyznach: ekologiczno – plastycznej „Jesteśmy Eko – ludkami”, matematycznej „Gramy w Piktogramy” i kulinarnej „Kuchnia pełna smaków”.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
Do edukacji społecznej wprowadzono edukację europejską zgodnie z duchem i przesłaniem czasu. Jest to program propedeutyczny dla klas I-III. Ta innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z elementarnymi wiadomościami o krajach wchodzących w skład UE (położenie, stolica, flaga, hymn), rozbudzenie zainteresowania tymi krajami UE, zaspokojenie ciekawości o życiu dzieci w innych krajach Europy (zainteresowania, zabawy, rozrywka, sport), zetknięcie się z różnymi formami kultury narodowej poznawanego kraju (najsłynniejsze budowle współczesne i zabytki, sławni artyści i ich dzieła, obyczaje, tradycyjne dania). Realizacja programu odbywać się będzie z zastosowaniem metody projektu badawczego.