Informujemy, że zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 1 lipca br. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.
Loginy i hasła uczniowie otrzymają razem ze świadectwem.
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej link
Wniosek o weryfikację sumy punktów link
Informacje dla uczniów i rodziców luty 2022 - link
Informacja o sposobie organizacji i przeprowdzania egzaminu w roku szkolnym 2021/2022  z dnia 20 sierpnia 2021 r. link
Wstępne informacje o egzaminie wrzesień 2021 - link
Dostosowanie warunków i form na egzaminie - komunikat dyrektora CKE (pdf)
Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie - komunikat dyrektora CKE (pdf)