Informacja o sposobie organizacji i przeprowdzania egzaminu w roku szkolnym 2022/2023  z dnia 19 sierpnia 2022 r. link
Terminy egzaminu link
Wymagania egzaminacyjne link
Dostosowanie warunków i form na egzaminie - komunikat dyrektora CKE link
Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie - komunikat dyrektora CKE link
Deklaracja dotycząca wyboru języka nowożytnego link
Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty link
Dla uczniów z Ukrainy
Зголошення до участі в іспиті восьмикласника під час головного терміну учнів, які є громадянами України link
Вибір сучасної іноземної мови link
До 23 лютого 2023 року інформування учнів link

Możliwe dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - informacja na wrzesień

Informacja dla rodziców i uczniów - luty 2023