Regulamin RR link 
Konto RR  Bank Spółdzielczy w Koninie 25 8530 0000 0014 5470 2000 0010         

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW