PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca
Renata Duchnowska
Wiceprzewodnicząca
Aneta Jakubowska
Skarbnik
Alina Górska
Sekretarz
Alina Górska

Regulamin RR link

Konto RR Bank Spółdzielczy link