WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
rok szkolny 2021/2022
 

 

edukacja wczesnoszkolna                                           mgr Leonarda Franczak                              mgr Wioletta Głowacka
mgr Grażyna Niestrawska
mgr Ewa Pacholska
mgr Małgorzata Porożyńska
mgr Marlena Wesołowska
 ------------------------------------  -----------------------------------------------------
 język polski mgr Iwona Kujawińska
mgr Izabela Nowicka
mgr Ewa Strużyńska
 -----------------------------------  ---------------------------------------------------
język angielski mgr Aneta Staśkowiak
mgr Maria Szymaniak

mgr Katarzyna Winkiel
 ----------------------------------  -----------------------------------------------------
język niemiecki Justyna Mikołajczyk
 ----------------------------------  ---------------------------------------------------
historia
mgr Grzegorz Jankowiak
mgr Katarzyna Kubacik
 ----------------------------------  -----------------------------------------------------
wiedza o społeczeństwie mgr Jolanta Różańska
geografia mgr Jolanta Różańska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
matematyka
mgr Kinga Łajdecka                                    mgr Grzegorz Łechtański
mgr Małgorzata Paszek
mgr Renata Trafas
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
fizyka
mgr Grzegorz Łechtański
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
chemia mgr Maria Ciesielska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
przyroda mgr Katarzyna Grzymska
biologia
mgr Katarzyna Grzymska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
informatyka mgr Grzegorz Łechtański                            mgr Iwona Peplińska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
technika
mgr Dorota Wróblewska
plastyka mgr Dorota Wróblewska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
muzyka mgr Marek Lewandowski
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Gal
mgr Rita Gąsior-Paczkowska
mgr Joanna Łomnicka
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
szermierka mgr Łukasz Gal
mgr Tomasz Piguła
mgr Katarzyna Piguła-Radoch
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
 piłka nożna mgr Sandra Sałata                                    mgr Michał Sypuła
 --------------------------------------  ---------------------------------------------------
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Polowczyk
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
religia ks. mgr Marcin Figiel
mgr Wioletta Ławniczak- Fritz      
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
wychowanie do życia w  rodzinie
mgr Katarzyna Grzymska                            mgr Anna Kornalska
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
biblioteka mgr Iwona Peplińska
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
pedagog mgr Agnieszka Dobroń
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
świetlica
mgr Kinga Łajdecka
Justyna Mikołajczyk
mgr Patryk Pałasz 
mgr Katarzyna Polowczyk                          mgr Renata Trafas
mgr Ewa Wiśniewska                                  mgr Ewa Woźniak
 -------------------------------  ---------------------------------------------------
nauczyciel
wspomagający
mgr Anna Kornalska                                mgr Katarzyna Polowczyk
mgr Emilia Trojanowska
mgr Małgorzata Wróblewska-Jankowiak
 -----------------------------------  ---------------------------------------------------
rewalidacja mgr Lidia Nowak                                      mgr Anna Stęperska
 -----------------------------------  ---------------------------------------------------
pomoc nauczyciela mgr Anna Stęperska                                  mgr Ewa Woźniak