Tak świętowaliśmy Dzień Liczby Pi w świetlicy szkolnej.

Dzieci świętują Dzień  liczby Pi   Dzień liczby Pi  Dzień liczby Pi

 

 

Świetliczaki szukają wiosny :)

Swietliczaki szukają wiosny

Telefon do świetlicy szkolnej - 515 279 696
 
Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2022/2023 pdf 
Regulamin świetlicy szkolnej (pdf)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)
Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka (pdf) 
 
Plan tygodniowy  
GODZINY PRACY WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY