Telefon do świetlicy szkolnej - 515 279 696
 
Regulamin świetlicy szkolnej (pdf)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)
Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka (pdf) 
 
Plan tygodniowy  
plan świetlicy 12.09.22 1 2