Edukacja wczesnoszkolna pdf
Załączniki 1  2  3  7
Język angielski I-III pdf
Załączniki  4  5  6
Język polski  pdf
Język angielski  pdf
Język niemiecki  pdf
Muzyka  pdf
Plastyka/ technika  pdf
Historia  pdf
WOS  pdf
Przyroda/biologia  pdf
Geografia  pdf
Chemia/fizyka  pdf
Matematyka  pdf
Informatyka  pdf
WF  pdf
EDB  pdf
WDŻ  pdf
Religia  pdf
 
Statut Szkoły link
Uchwała Rady Pedagogicznej do Statutu Szkoły link
Zarządzenie nr 7 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szkoły link
Regulamin korzystania z darmowych podręczników link
Regulamin użytkowania szafek szkolnych link
Regulamin oddziałów sportowych link
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego link
Procedury wycieczek szkolnych link 
Regulamin przyznawania stypendium link
Zasady funkcjonowania placu zabaw w okresie pandemii link
Procedury pracy z uczniem z podejrzeniem depresji link
Procedury wydawania duplikatów dokumentów link  zał.1  zał.2   zał.3
Regulamin wypożyczenia liczydła SOROBAN link zał.1 
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu link
Regulamin bezpieczeństwa zdrowotnego od 01.09.2022 r. link
Zasady korzystania z Pokoju Wyciszeń link