Edukacja wczesnoszkolna pdf
Załączniki 1  2  3  7
Język angielski I-III pdf
Załączniki  4  5  6
Język polski  pdf
Język angielski  pdf
Język niemiecki  pdf
Muzyka  pdf
Plastyka/ technika  pdf
Historia  pdf
WOS  pdf
Przyroda/biologia  pdf
Geografia  pdf
Chemia/fizyka  pdf
Matematyka  pdf
Informatyka  pdf
WF  pdf
EDB  pdf
WDŻ  pdf
Religia  pdf
 
Statut Szkoły link
Uchwała Rady Pedagogicznej z 31.08.2023 r. link
Uchwała Rady Pedagogicznej do Statutu Szkoły link
Zarządzenie nr 7 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szkoły link
Regulamin korzystania z darmowych podręczników link
Regulamin użytkowania szafek szkolnych link
Regulamin oddziałów sportowych link
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego link
Procedury wycieczek szkolnych link 
Regulamin przyznawania stypendium link
Procedury pracy z uczniem z podejrzeniem depresji link
Procedury wydawania duplikatów dokumentów link  zał.1  zał.2   zał.3
Regulamin wypożyczenia liczydła SOROBAN link zał.1
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu link
Zasady korzystania z Pokoju Wyciszeń link
Terapia Biofeedback link