Statut Szkoły link
Zarządzenie nr 7 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szkoły link
Regulamin korzystania z darmowych podręczników link
Regulamin użytkowania szafek szkolnych link
Regulamin oddziałów sportowych link
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego link
Procedury wycieczek szkolnych link 
Regulamin przyznawania stypendium link
Zasady funkcjonowania placu zabaw w okresie pandemii link
Procedury pracy z uczniem z podejrzeniem depresji link
Procedury wydawania duplikatów dokumentów link  zał.1  zał.2   zał.3
Regulamin wypożyczenia liczydła SOROBAN link zał.1 
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu link
Regulamin bezpieczeństwa zdrowotnego od 01.09.2022 r. link