Rok szkolny 2023/2024 
Zapraszamy do „Szóstki”  OFERTA SZKOŁY 
W roku szkolnym 2023/2024 rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Konin będzie prowadzona w systemie elektronicznym.
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej - dotyczy szkoły obwodowej i z poza obwodu:
1/ wypełnienie wniosku elektronicznie – link do logowania Witryna kandydata (vulcan.net.pl),
2/ wydrukowanie wniosku, podpisanie przez obojga rodziców i złożenie wniosku w szkole.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2-9 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
Zgłoszenie do szkoły obwodowej pdf
Wniosek kandydata pdf
Oświadczenie Rodziców pdf
Potwierdzenie woli pdf
Wydrukowane dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły - tel. 63 243 77 89 lub 504 928 118  
Zarządzenie Nr 15/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin;  zarządzenie   
Terminarz rekrutacji 
zarz 2023 015 01 1674209074 2