Link do naboru 2023/2024 link
 
Informator o szkołach średnich link

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 link 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 link

Informacje dla ósmoklasistów Kuratorium Oświaty w Poznaniu link

Informator o szkołach średnich w powiecie konińskim link

Informator edukacyjny na rok szkolny 2023/2024 link

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych link

Oferta Zespołu Szkół Techniczych link