zapraszamy do akcji razem na wita 20201209 1925614697

Samorząd Uczniowski oraz Wolontariusze zapraszają gorąco uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły do wzięcia udziału w akcji "Razem na Święta". To akcja MEN, w której zachęcamy wszystkich do niesienia pomocy innym. Czas świąteczny to trudny czas dla osób starszych i samotnych. Dlatego już dziś wykonaj kartkę z życzeniami świątecznymi ( bądź kreatywny) i zanieś ją do magicznego pudełka do świetlicy szkolnej. Czekamy na kartki do 18 grudnia. Nasi wolontariusze zawiozą kartki do Domu Opieki Społecznej w Koninie. Pamiętajcie dobro powraca:) Dziękujemy za Waszą życzliwość i wsparcie!

Pracownicy Administracji
 
Sekretarz Szkoły    
mgr inż. Monika Blim
~~~~
Główna Księgowa
mgr Anna Kulig
~~~~
Samodzielny Referent
Grażyna Paprocka 
~~~~
Referent
Anna Depczyńska 
~~~~
 
 Intendent
Anna Tomasik
 
Pracownicy Obsługi
 
Woźna
Ilona Kowalewska
~~~~
Sprzątaczki
Zofia Zaworska
Maria Turkiewicz
Aleksandra Nowak
~~~~ 
 
Kucharka
Izabela Nawrocka
~~~~
Pomoc  Kuchenna
Beata Biernat
Emilia But
~~~~ 
Pracownik Gospodarczy
Mariusz Ignaczak
WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
rok szkolny 2020/2021
 

 

edukacja wczesnoszkolna mgr Leonarda Franczak
mgr Grażyna Niestrawska
mgr Ewa Pacholska
mgr Małgorzata Porożyńska
mgr Emilia Trojanowska
mgr Ewa Woźniak
   
 język polski mgr Iwona Kujawińska
mgr Izabela Nowicka
mgr Ewa Strużyńska
   
język angielski mgr Katarzyna Kubacka
mgr Aneta Staśkowiak
mgr Maria Szymaniak
mgr Katarzyna Winkiel
   
język niemiecki Justyna Mikołajczyk
   
historia
mgr Grzegorz Jankowiak
mgr Katarzyna Kubacik
   
wiedza o społeczeństwie mgr Jolanta Różańska
geografia mgr Jolanta Różańska
   
matematyka
mgr Weronika Łasowska
mgr Małgorzata Paszek
mgr Renata Trafas
   
fizyka
mgr Małgorzata Paszek
   
chemia mgr Maria Ciesielska
   
przyroda mgr Katarzyna Grzymska
biologia
mgr Katarzyna Grzymska
   
informatyka mgr Iwona Peplińska
   
technika
mgr Dorota Wróblewska
plastyka mgr Dorota Wróblewska
   
muzyka mgr Marek Lewandowski
   
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Gal
mgr Joanna Łomnicka
mgr Rita Gąsior-Paczkowska
   
szermierka mgr Łukasz Gal
mgr Patryk Pałasz
mgr Tomasz Piguła
mgr Katarzyna Piguła-Radoch
   
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Polowczyk
   
religia

ks. Marcin Figiel
mgr Wioletta Ławniczak- Fritz      

   
wychowanie do życia w  rodzinie

mgr Katarzyna Grzymska                                   

mgr Anna Kornalska

   
biblioteka

mgr Iwona Peplińska

   
pedagog

mgr Agnieszka Dobroń

   
świetlica
mgr Maria Makowska
Justyna Mikołajczyk
mgr Hanna Nowak
mgr Katarzyna Polowczyk
mgr Ewa Wiśniewska
   
nauczyciel
wspierający
mgr Marta Betlejewska-Biedziak
mgr Anna Kornalska
 
pomoc nauczyciela mgr Anna Stęperska

 

DYREKTOR SZKOŁY

dyrektor mgr Grzegorz Jankowiak

 

WICEDYREKTOR  SZKOŁY
  
mgr Maria Jolanta Szymaniak
 
Dyrektorzy szkoły 
 
Andrzejczak Bernard
Michnikowska Ewa
Matyba Janina
Zjeżdżałka Stanisław
Lenartowska Małgorzata
Jankowiak Grzegorz
1959 - 1969
1969 - 1975
1975 - 1986
1986 - 2002
2002 - 2007
2007 - obecnie
 
Zapraszamy na filmy o naszej "Szóstce"
Nauka >>>
Sport >>>
Nie tylko nauka >>>
Pomoc i opieka >>> 
Szkoła przyjazna dzieciom i rodzicom >>>