WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
rok szkolny 2020/2021
 

 

edukacja wczesnoszkolna mgr Leonarda Franczak
mgr Grażyna Niestrawska
mgr Ewa Pacholska
mgr Małgorzata Porożyńska
mgr Emilia Trojanowska
mgr Ewa Woźniak
   
 język polski mgr Iwona Kujawińska
mgr Izabela Nowicka
mgr Ewa Strużyńska
   
język angielski mgr Katarzyna Kubacka
mgr Aneta Staśkowiak
mgr Maria Szymaniak
mgr Katarzyna Winkiel
   
język niemiecki Justyna Mikołajczyk
   
historia
mgr Grzegorz Jankowiak
mgr Katarzyna Kubacik
   
wiedza o społeczeństwie mgr Jolanta Różańska
geografia mgr Jolanta Różańska
   
matematyka
mgr Weronika Łasowska
mgr Małgorzata Paszek
mgr Renata Trafas
   
fizyka
mgr Małgorzata Paszek
   
chemia mgr Maria Ciesielska
   
przyroda mgr Katarzyna Grzymska
biologia
mgr Katarzyna Grzymska
   
informatyka mgr Iwona Peplińska
   
technika
mgr Dorota Wróblewska
plastyka mgr Dorota Wróblewska
   
muzyka mgr Marek Lewandowski
   
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Gal
mgr Joanna Łomnicka
mgr Rita Gąsior-Paczkowska
   
szermierka mgr Łukasz Gal
mgr Patryk Pałasz
mgr Tomasz Piguła
mgr Katarzyna Piguła-Radoch
   
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Polowczyk
   
religia

ks. Marcin Figiel
mgr Wioletta Ławniczak- Fritz      

   
wychowanie do życia w  rodzinie

mgr Katarzyna Grzymska                                   

mgr Anna Kornalska

   
biblioteka

mgr Iwona Peplińska

   
pedagog

mgr Agnieszka Dobroń

   
świetlica
mgr Maria Makowska
Justyna Mikołajczyk
mgr Hanna Nowak
mgr Katarzyna Polowczyk
mgr Ewa Wiśniewska
   
nauczyciel
wspierający
mgr Marta Betlejewska-Biedziak
mgr Anna Kornalska
 
pomoc nauczyciela mgr Anna Stęperska