Pracownicy Administracji
 
Sekretarz Szkoły    
mgr inż. Monika Blim
~~~~
Główna Księgowa
mgr Anna Kulig
~~~~
Samodzielny Referent
Grażyna Paprocka 
~~~~
Referent
Anna Depczyńska 
~~~~
 
 Intendent
Anna Tomasik
 
Pracownicy Obsługi
 
Woźna
Ilona Kowalewska
~~~~
Sprzątaczki
Zofia Zaworska
Maria Turkiewicz
Aleksandra Nowak
~~~~ 
 
Kucharka
Izabela Nawrocka
~~~~
Pomoc  Kuchenna
Beata Biernat
Emilia But
~~~~ 
Pracownik Gospodarczy
Mariusz Ignaczak