INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
„Szóstka pełna talentów” - pomysł powstał w oparciu o misję szkoły i ma na celu uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zajęcia przebiegają w trzech różnych płaszczyznach: ekologiczno – plastycznej „Jesteśmy Eko – ludkami”, matematycznej „Gramy w Piktogramy” i kulinarnej „Kuchnia pełna smaków”.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - program
Do edukacji społecznej wprowadzono edukację europejską zgodnie z duchem i przesłaniem czasu. Jest to program propedeutyczny dla klas I-III. Ta innowacja ma na celu zapoznanie uczniów z elementarnymi wiadomościami o krajach wchodzących w skład UE (położenie, stolica, flaga, hymn), rozbudzenie zainteresowania tymi krajami UE, zaspokojenie ciekawości o życiu dzieci w innych krajach Europy (zainteresowania, zabawy, rozrywka, sport), zetknięcie się z różnymi formami kultury narodowej poznawanego kraju (najsłynniejsze budowle współczesne i zabytki, sławni artyści i ich dzieła, obyczaje, tradycyjne dania). Realizacja programu odbywać się będzie z zastosowaniem metody projektu badawczego.