Statut Szkoły >>>

Regulamin korzystania z darmowych podręczników >>>

Regulamin użytkowania szafek szkolnych >>>

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego >>>

Procedury wycieczek szkolnych >>>

Regulamin przyznawania stypendium >>>

Zasady funkcjonowania placu zabaw w okresie pandemii >>>

Procedury pracy z uczniem z podejrzeniem depresji >>>

Procedury wydawania duplikatów dokumentów >>>