Projekt SP6 na 6!  Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie (zał. pdf)
Harmonogram realizowanych  form wsparcia (zał. pdf)