OBIEKT MONITOROWANY
Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta ul. Kolejowa 2, 62-510 Konin.
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie obszaru monitorowanego.
Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe szkoły. Nagrania są przechowywane przez
5 dni.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły (klauzura informacyjna).