Wiemy jak ważna jest bioróżnorodność !!!!
Potrafimy dbać o zwierzęta !!!!
Potrafimy pielęgnować rośliny !!!!