Zwolnienie z lekcji (pdf)

Zwolnienie z wf - częściowe (pdf)

Zwolnienie z wf  - całościowe (pdf)

Zwolnienie z zajęć sportowych (pdf)

Oświadczenie religia/etyka (pdf)

Oświadczenie wdż (pdf)

Zgoda na udział w konkursach (pdf)

Zgoda na udział w zajęciach pozalekcyjnych (pdf)

Zgoda na udział w zawodach sportowych (pdf)

Zgoda na publikowanie prac ucznia (pdf)

RODO - wizerunek (pdf)

Zgoda na opiekę zdrowotną (pdf)

Rezygnacja z pomocy pp (pdf)

Wniosek o stypendium naukowe (pdf)

Karta obiegowa dla uczniów klas IV-VIII (pdf)

Duplikat legitymacji szkolnej (pdf)

Duplikat karty rowerowej (pdf)

Duplikat świadectwa szkolnego (pdf)