MEiN informuje - link         Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
 
 
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy wersja w języku ukraińskim 1