Oferta szkoły - SP6 Konin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im.Romualda Traugutta w Koninie
Przejdź do treści

Oferta szkoły

Rodzice

Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
"Szkoła przyjazna  dzieciom i rodzicom"

~ Nosi tytuł " Szkoła z klasą".
~ Pracuje na jedną zmianę.
~ Uczy języków obcych.
~ Realizuje liczne programy edukacyjne, w tym projekty unijne.
~ Zapewnia uczniom bezpieczne przejście przez ulicę.
~ Oferuje atrakcyjne lekcje z wykorzystaniem projektorów, tablic
    interaktywnych, multibooków i innych środków multimedialnych.
~ Umożliwia naukę matematyki w klasach 1-3 z wykorzystaniem
   kształtów NUMICON
~ Proponuje dwudaniowe, tanie i smaczne obiady w stołówce.                
~ Uczy udzielania pierwszej pomocy wg programu "Ratujemy i uczymy
   ratować" WOŚP.
~ Organizuje ciekawe imprezy, liczne konkursy szkolne i pozaszkolne,
     wycieczki, zielone szkoły.
~ Umożliwia naukę w klasie sportowej oraz udział w lekcjach pływania
      na basenie miejskim.

Proponuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjne:

USPRAWNIAJĄCE I WYRÓWNUJĄCE   WIEDZĘ :
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne
 • ludoterapia - terapia przez zabawę
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze      

ZAJĘCIA  DLA CHĘTNYCH :
 • koła rozwijające zainteresowania:
      humanistyczne
      matematyczno-przyrodnicze
      informatyczne
 • zajęcia z uczniem zdolnym
 • koło poprawnej polszczyzny
 • koło języka angielskiego
 • koło redakcyjne szkolnej gazetki "Szósteczki"
 • koło logicznego myślenia - rozrywki umysłowe
 • koło muzyczne
 • koło plastyczne
 • koło teatralne
 • koło recytatorskie
 • koło biblioteczne
 • koło rytmiczno - taneczne
 • gry stolikowe - szachy, warcaby            

ZAJĘCIA SPORTOWE:
 • ogólnorozwojowe
 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • piłka ręczna
 • piłka nożna dziewcząt i chłopców
 • lekkoatletyka
 • aerobik
 • szermierka
 • zajęcia na basenie


a ponadto oferujemy :

~ OPIEKĘ PEDAGOGA  SZKOLNEGO
        Plan pracy pedagoga obejmuje między innymi:
          ▪ realizację programów    profilaktycznych i wychowawczych
          ▪ organizowanie debat klasowych w    ramach profilaktyki uzależnień
          ▪ przeprowadzanie warsztatów dla    liderów młodzieżowych
               przygotowujących dla młodszych klas zajęcia    profilaktyczne
          ▪ organizowanie warsztatów    pedagogicznych dla rodziców oraz
               rozwijanie poradnictwa rodzinnego
 
~ OPIEKĘ LOGOPEDYCZNĄ
~ ZAJĘCIA KOREKCYJNO -  KOMPENSACYJNE
~ OPIEKĘ  ŚWIETLICY
       świetlica czynna jest  7.00-16.30
       zapewnia opiekę przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji
       pomoc w nauce
       różnorodne zajęcia

~ OPIEKĘ  PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
~ BOGATY KSIĘGOZBIÓR  BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ
~ INTERNETOWE CENTRUM  INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
~ SALE LEKCYJNE Z  KOMPUTERAMI
~ BOISKA "ORLIK",  LODOWISKO, PLAC ZABAW, SALĘ ZABAW
~ DWIE SALE GIMNASTYCZNE, w tym z lustrami
~ jest SZKOŁĄ ĆWICZEŃ i  współpracuje z PWSZ w Koninie   
                                             

                                              Zapraszamy
                                              Dyrekcja i Grono  Pedagogiczne
     


Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta w Koninie

ul. Kolejowa 2
62-510 Konin

tel. 63 243 77 89
     504 928 118
Created with WebSite X5
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr inż. Monika Blim
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta
w Koninie
ul. Kolejowa 2                     
62-510 Konin                                  
        
tel. 63 243 77 89  
     504 928 118
Wróć do spisu treści