Nauczyciele - SP6 Konin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im.Romualda Traugutta w Koninie
Przejdź do treści

Nauczyciele

Szkoła > Kadra


WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
rok szkolny 2020/2021
edukacja wczesnoszkolna mgr Leonarda Franczak
mgr Grażyna Niestrawska
mgr Ewa Pacholska
mgr Małgorzata Porożyńska
mgr Emilia Trojanowska
mgr Ewa Woźniak
 język polski mgr Iwona Kujawińska
mgr Izabela Nowicka
mgr Ewa Strużyńska
język angielskimgr Katarzyna Kubacka
mgr Aneta Staśkowiak
mgr Maria Szymaniak
mgr Katarzyna Winkiel
język niemiecki Justyna Mikołajczyk
historia
mgr Grzegorz Jankowiak
mgr Katarzyna Kubacik
wiedza o społeczeństwie mgr Jolanta Różańska
geografia mgr Jolanta Różańska
matematyka
mgr Weronika Łasowska
mgr Małgorzata Paszek
mgr Renata Trafas
fizyka
mgr Małgorzata Paszek
chemia mgr Maria Ciesielska
przyroda mgr Katarzyna Grzymska
biologia
mgr Katarzyna Grzymska
informatyka mgr Iwona Peplińska
technika
mgr Dorota Wróblewska
plastyka mgr Dorota Wróblewska
muzyka mgr Marek Lewandowski
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Gal
mgr Joanna Łomnicka
mgr Rita Gąsior-Paczkowska
szermierkamgr Łukasz Gal
mgr Patryk Pałasz
mgr Katarzyna Piguła-Radoch
mgr Tomasz Piguła
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Polowczyk
religiaks. Marcin Figiel
mgr Wioletta Ławniczak- Fritz
wychowanie do życia w rodzinie mgr Katarzyna Grzymska
biblioteka mgr Iwona Peplińska
pedagog mgr Agnieszka Dobroń
świetlica
mgr Maria Makowska
Justyna Mikołajczyk
mgr Hanna Nowak
mgr Katarzyna Polowczyk
mgr Ewa Wiśniewska
nauczyciel wspierający
mgr Anna Kornalska
mgr Marta Betlejewska-Biedziak
pomoc nauczycielamgr Anna Stęperska


Nagrody
i odznaczenia
nauczycieli SP6
2007 - 2019 >>>


Nauczyciele dawniej
pracujący
w SP6 >>>
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta w Koninie

ul. Kolejowa 2
62-510 Konin

tel. 63 243 77 89
     504 928 118
Created with WebSite X5
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr inż. Monika Blim
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta
w Koninie
ul. Kolejowa 2                     
62-510 Konin                                  
        
tel. 63 243 77 89  
     504 928 118
Wróć do spisu treści