Europejskie ABC - SP6 Konin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im.Romualda Traugutta w Koninie
Przejdź do treści

Europejskie ABC

Szkoła > Innowacje
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

       PROGRAM  "Europejskie ABC"  >>>

          autorki: Grażyna Niestrawska i Maria Szymaniak


Do edukacji społecznej wprowadzono edukację europejską zgodnie z duchem i przesłaniem czasu. Jest to program propedeutyczny dla klas I-III. Ta innowacja ma na celu zapoznanie uczniów
z elementarnymi wiadomościami o krajach wchodzących w skład UE (położenie, stolica, flaga, hymn), rozbudzenie zainteresowania tymi krajami UE, zaspokojenie ciekawości o życiu dzieci w innych krajach Europy (zainteresowania, zabawy, rozrywka, sport), zetknięcie się z różnymi formami kultury narodowej poznawanego kraju (najsłynniejsze budowle współczesne i zabytki, sławni artyści i ich dzieła, obyczaje, tradycyjne dania). Realizacja programu odbywać się będzie z zastosowaniem metody projektu badawczego. Nauczyciel zawiera kontrakt z klasą:
▪ klasa zostaje podzielona na grupy,
▪ grupa otrzymuje zadania do wykonania i musi wywiązać się z nich w określonym terminie,
▪ każdy uczeń w grupie otrzymuje jedno zadanie do przygotowania i prezentacji,
▪ wszyscy uczniowie znają źródła zdobycia informacji,
▪ każdy uczeń prezentuje uzyskane informacje w następujący sposób:
    - czyta przygotowane zagadnienia lub
    - omawia własnymi słowami przyniesione zdjęcia, ilustracje itp. lub
    - prezentuje nagrania video lub
    - wykonuje prezentację,
▪ uczeń konsultuje się  z nauczycielem na bieżąco,
▪ każdy uczeń po zaprezentowaniu się otrzymuje „monetę euro”.

Proces wprowadzania, zapoznawania się i sprawdzania, ma się odbywać w formie zabawowej.
W wyniku edukacji europejskiej uczeń wymieni nazwy co najmniej trzech krajów UE, umiejscowi na mapie Europy ich położenie i odczyta nazwę stolicy, skojarzy flagę z państwem, wie, gdzie odszukać informacje, zbierze informacje na określony temat, umie korzystać z różnych mediów, biblioteki
i czytelni w poszukiwaniu materiałów, skojarzy nazwisko autora z jego dziełem, posługuje się podstawowymi środkami wyrazu artystycznego i wykazuje zainteresowanie życiem dzieci w krajach europejskich.

Nauczyciele realizujący innowację przeprowadzą ewaluację odpowiadając na poniższe pytania:
▪   czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami,
▪   czy uzyskuje się przewidywane efekty,  
▪   czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym.

Uczniowie dokonują ewaluacji po realizacji każdego państwa wypełniając kartę ewaluacji. Sprawdzeniu znajomości krajów UE posłuży podsumowująca gra dydaktyczna i konkurs, w których wezmą udział uczniowie pod koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  


Archiwum >>>

      

      Realizacja projektu   w roku szkolnym 2018/2019
14 maja 2019r.
FRANCJA - KRAJ WINOROŚLI


13-14 lutego 2019r.
GRECJA - KOLEBKA KULTURY I CYWILIZACJI

Uczniowie klasy IIIa przystąpili do realizacji autorskiego programu edukacyjnego „Europejskie ABC“. Jako pierwsze państwo wybrali Grecję. Pracowali metodą projektu badawczego. W ciągu dwóch dni prezentowali swoim kolegom przygotowane wiadomości i ciekawostki o tym śródziemnomorskim kraju, wzbogacone ilustracjami, prezentacjami multimedialnymi, nagraniami muzycznymi. Między kolejnymi prezentacjami dzieci nie zabrakło dobrej zabawy. Uczniowie układali puzzle, zdobili greckie wazy, pokonywali labirynty, szukali nazw greckich wysp. Słuchali bajek Ezopa i mitów. Próbowali zatańczyć zorbę. Uczniowie przygotowali również sałatkę grecką. Dzień grecki zakończył quiz i nagroda dla najlepszego znawcy tego kraju. Zdobyła ją Marta Duchnowska. Zgromadzone materiały znalazły się w lapbookach.
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta w Koninie

ul. Kolejowa 2
62-510 Konin

tel. 63 243 77 89
     504 928 118
e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl
Created with WebSite X5
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr inż. Monika Blim
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta
w Koninie
ul. Kolejowa 2                     
62-510 Konin                                  
        
tel. 63 243 77 89  
     504 928 118
e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl
Wróć do spisu treści