Nauczyciele - SP6 Konin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im.Romualda Traugutta w Koninie
Przejdź do treści

Nauczyciele

Szkoła > Kadra


WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
rok szkolny 2019/2020
edukacja wczesnoszkolna mgr Leonarda Franczak
mgr Wioletta Głowacka
mgr Grażyna Niestrawska
mgr Ewa Pacholska
mgr Małgorzata Porożyńska
mgr Emilia Trojanowska
 język polski mgr Iwona Kujawińska
mgr Mariola Libertowska
mgr Izabela Nowicka
język angielskimgr Maria Szymaniak
mgr Katarzyna Winkiel
mgr Monika Cieślak
język niemiecki Justyna Mikołajczyk
historia
mgr Grzegorz Jankowiak
mgr Katarzyna Kubacik
wiedza o społeczeństwie mgr Jolanta Różańska
geografia mgr Jolanta Różańska
matematyka
mgr Grzegorz Łechtański
mgr Małgorzata Paszek
mgr Renata Trafas
fizyka
mgr Grzegorz Łechtański
chemia mgr Maria Ciesielska
przyroda mgr Katarzyna Grzymska
biologia
mgr Katarzyna Grzymska
Informatyka mgr Iwona Peplińska
mgr Grzegorz Łechtański
technika
mgr Dorota Wróblewska
plastyka mgr Dorota Wróblewska
muzyka mgr Marek Lewandowski
wychowanie fizyczne mgr Rita Gąsior-Paczkowska
mgr Joanna Łomnicka
szermierka mgr Katarzyna Piguła-Radoch
mgr Łukasz Gal
mgr Tomasz Piguła
mgr Patryk Pałasz
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jerzy Szwaciński
religia ks. Krzysztof Stawicki
ks. Marcin Figiel
mgr Wioletta Fritz
wychowanie do życia w rodzinie mgr Maria Makowska
biblioteka mgr Iwona Peplińska
mgr Iwona Kujawińska
pedagog mgr Agnieszka Dobroń
świetlica
mgr Hanna Nowak
mgr Katarzyna Polowczyk
mgr Patryk Pałasz
mgr Maria Makowska
nauczyciel wspomagającymgr Anna Kornalska


Nagrody
i odznaczenia
nauczycieli SP6
2007 - 2019 >>>


Nauczyciele dawniej
pracujący
w SP6 >>>
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta w Koninie

ul. Kolejowa 2
62-510 Konin

tel. 63 243 77 89
     504 928 118
e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl
Created with WebSite X5
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr inż. Monika Blim
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Romualda Traugutta
w Koninie
ul. Kolejowa 2                     
62-510 Konin                                  
        
tel. 63 243 77 89  
     504 928 118
e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl
Wróć do spisu treści