Miejski konkurs plastyczny „Coraz bliżej święta – najładniejsza kartka lub stroik świąteczny” KDK, Stowarzyszenie Młodzi Aktywni 3XII
nagrody – Wiktoria Jasińska, Bogusz Magierowsk