Miś w kuchni i swe co nieco zje,
za godzinę lub za dwie

laureaci:

Lena Szymczak II a
Aron Younes II a
Jan Harmaciński II a
Paulina Nowakowska IIa 
 
 Wiktoria Jasińska II b
Wiktoria Polowczyk II b