1A  1A  1A

CZYŻ NIE SĄ UROCZE...SERCA DLA DZIADKÓW...

W PODZIĘKOWANIU ZA ICH KOCHAJĄCE I CZUŁE NA WNUKI SERDUSZKA!