Romuald Traugutt (1826 - 1864) - generał, ostatni dyktator w powstaniu styczniowym.

                
 
Początkowo służył w armii carskiej, z której wystąpił w 1862r.
w stopniu podpułkownika.
W czasie powstania styczniowego dowodził odziałem na Polesiu.
W sierpniu 1863 roku przebywał w Europie Zachodniej dla rozeznania nastrojów i możliwości uzyskania pomocy dla powstania.
17 października 1863 objął dyktaturę. Zamierzał zorganizować oddziały powstańcze, przekształcając je w regularne wojsko oraz odbudował władze powstańcze i doprowadził do wykonania dekretu uwłaszczeniowego.
Realizował radykalny program "czerwonych" także w polityce zagranicznej.
W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku został aresztowany,
a 5 sierpnia 1864 stracony na stokach Cytadeli warszawskiej.