Statut Szkoły >>>
Regulamin korzystania z darmowych podręczników link
Regulamin użytkowania szafek szkolnych link
Regulamin oddziałów sportowych link
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego link
Procedury wycieczek szkolnych >>>
Regulamin przyznawania stypendium link
Zasady funkcjonowania placu zabaw w okresie pandemii link
Procedury pracy z uczniem z podejrzeniem depresji link
Procedury wydawania duplikatów dokumentów link  zał.1  zał.2   zał.3