Zajęcia wspomagające link
ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE 
KLASA II a - piątek  10:45-11:30 s.5   E. Pacholska
KLASA II b - piątek  11:50-12:30 s.9   M. Wesołowska
KLASA III a - wtorek  11:50-12:35 s.6   L. Franczak
KLASA III b - poniedziałek  11:50-12:35 s.8  G. Niestrawska
 
 
KLASY IV-VIII
JĘZYK ANGIELSKI - K. Winkiel  s.103
poniedziałek 7:35-7:55 i wtorek 7:30-7:55
 
JĘZYK POLSKI - I. Kujawińska  s. 208
środa 7:30-7:55 i piątek 7:30-7:50
 
JĘZYK POLSKI - E. Strużyńska s.109
środa 13:45-14:30
 
JĘZYK POLSKI - I. Nowicka  s. 103
piątek 12:50-13:35
 
MATEMATYKA - K. Łajdecka  s. 107
czwartek 14:40-15:25
piątek 12:50-13:35
 
SKS WIELKOPOLSKA - R. Gąsior-Paczkowska i J. Łomnicka
poniedziałek 14:35-15:25
wtorek 12:50-13:45
środa 8:50-9:40
środa 14:35-15:25