Regulamin świetlicy szkolnej (pdf)
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)
Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka (pdf) 
Telefon do świetlicy szkolnej - 515 279 696
Tygodniowy plan świetlicy I półrocze link

Zbliża się marzec...Kotki nie śpią i dzieci ze świetlicy również...

N  

SWIETLICA  SWIETLICA  SWIETLICA  SWIETLICA  SWIETLICA  SWIETLICA

s

Dzieciaki w świetlicy nie marnują czasu...spędzają go bardzo kreatywnie.

Zobaczcie sami!

Zimowe miasto nocą...

s

Dokarmianie ptaszków...

s  s

Bałwanki...

s

Pejzaż zimowy...

s

Mrozem malowane...

s  s  s