PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca
Renata Duchnowska
Wiceprzewodnicząca
Alina Górska
Skarbnik
Agnieszka Gapska
Sekretarz
Iwona Biernacka

Regulamin RR link

Konto RR Bank Spółdzielczy link