Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2021/2022  >>>

Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina i terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022   
do klasy pierwszej szkół podstawowych >>>

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 15.03.2021 r - 06.04.2021 r. do godz. 15:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 14.06.2021 r. - 18.06.2021 r. do godz. 15:00  

Zarządzenie Nr 23/2021 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 lutego 2021 roku
w sprawie elektronicznego naboru uczniów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin; zarządzenie    załącznik 
 
Oferta szkoły >>>
 
Regulamin klasy sportowej >>>
Zasady rekrutacji do klasy sportowej >>>