zapraszamy do akcji razem na wita 20201209 1925614697

Samorząd Uczniowski oraz Wolontariusze zapraszają gorąco uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły do wzięcia udziału w akcji "Razem na Święta". To akcja MEN, w której zachęcamy wszystkich do niesienia pomocy innym. Czas świąteczny to trudny czas dla osób starszych i samotnych. Dlatego już dziś wykonaj kartkę z życzeniami świątecznymi ( bądź kreatywny) i zanieś ją do magicznego pudełka do świetlicy szkolnej. Czekamy na kartki do 18 grudnia. Nasi wolontariusze zawiozą kartki do Domu Opieki Społecznej w Koninie. Pamiętajcie dobro powraca:) Dziękujemy za Waszą życzliwość i wsparcie!

Pracownicy Administracji
 
Sekretarz Szkoły    
mgr inż. Monika Blim
~~~~
Główna Księgowa
mgr Anna Kulig
~~~~
Samodzielny Referent
Grażyna Paprocka 
~~~~
Referent
Anna Depczyńska 
~~~~ 
 Intendent
Anna Tomasik
 
Pracownicy Obsługi
 
Woźna
Ilona Kowalewska
~~~~ 
Sprzątaczki
Aleksandra Nowak
Renata Robak
Zofia Zaworska
~~~~ 
Kucharka
Izabela Nawrocka
~~~~ 
Pomoc  Kuchenna
Beata Biernat
Emilia But
~~~~ 
Pracownik Gospodarczy
Mariusz Ignaczak
WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie
rok szkolny 2021/2022
 

 

edukacja wczesnoszkolna                                           mgr Leonarda Franczak                              mgr Wioletta Głowacka
mgr Grażyna Niestrawska
mgr Ewa Pacholska
mgr Małgorzata Porożyńska
mgr Marlena Wesołowska
 ------------------------------------  -----------------------------------------------------
 język polski mgr Iwona Kujawińska
mgr Izabela Nowicka
mgr Ewa Strużyńska
 -----------------------------------  ---------------------------------------------------
język angielski mgr Aneta Staśkowiak
mgr Maria Szymaniak

mgr Katarzyna Winkiel
 ----------------------------------  -----------------------------------------------------
język niemiecki Justyna Mikołajczyk
 ----------------------------------  ---------------------------------------------------
historia
mgr Grzegorz Jankowiak
mgr Katarzyna Kubacik
 ----------------------------------  -----------------------------------------------------
wiedza o społeczeństwie mgr Jolanta Różańska
geografia mgr Jolanta Różańska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
matematyka
mgr Kinga Łajdecka                                    mgr Grzegorz Łechtański
mgr Małgorzata Paszek
mgr Renata Trafas
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
fizyka
mgr Grzegorz Łechtański
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
chemia mgr Maria Ciesielska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
przyroda mgr Katarzyna Grzymska
biologia
mgr Katarzyna Grzymska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
informatyka mgr Grzegorz Łechtański                            mgr Iwona Peplińska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
technika
mgr Dorota Wróblewska
plastyka mgr Dorota Wróblewska
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
muzyka mgr Marek Lewandowski
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Gal
mgr Rita Gąsior-Paczkowska
mgr Joanna Łomnicka
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
szermierka mgr Łukasz Gal
mgr Tomasz Piguła
mgr Katarzyna Piguła-Radoch
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
 piłka nożna mgr Sandra Sałata                                    mgr Michał Sypuła
 --------------------------------------  ---------------------------------------------------
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Polowczyk
 ---------------------------------  -----------------------------------------------------
religia ks. mgr Marcin Figiel
mgr Wioletta Ławniczak- Fritz      
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
wychowanie do życia w  rodzinie
mgr Katarzyna Grzymska                            mgr Anna Kornalska
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
biblioteka mgr Iwona Peplińska
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
pedagog mgr Agnieszka Dobroń
 --------------------------------  -----------------------------------------------------
świetlica
mgr Kinga Łajdecka
Justyna Mikołajczyk
mgr Patryk Pałasz 
mgr Katarzyna Polowczyk                          mgr Renata Trafas
mgr Ewa Wiśniewska                                  mgr Ewa Woźniak
 -------------------------------  ---------------------------------------------------
nauczyciel
wspomagający
mgr Anna Kornalska                                mgr Katarzyna Polowczyk
mgr Emilia Trojanowska
mgr Małgorzata Wróblewska-Jankowiak
 -----------------------------------  ---------------------------------------------------
rewalidacja mgr Lidia Nowak                                      mgr Anna Stęperska
 -----------------------------------  ---------------------------------------------------
pomoc nauczyciela mgr Anna Stęperska                                  mgr Ewa Woźniak
 

DYREKTOR SZKOŁY

dyrektor mgr Grzegorz Jankowiak

 

WICEDYREKTOR  SZKOŁY
  
mgr Maria Jolanta Szymaniak
 
Dyrektorzy szkoły 
 
Andrzejczak Bernard
Michnikowska Ewa
Matyba Janina
Zjeżdżałka Stanisław
Lenartowska Małgorzata
Jankowiak Grzegorz
1959 - 1969
1969 - 1975
1975 - 1986
1986 - 2002
2002 - 2007
2007 - obecnie
 
Zapraszamy na filmy o naszej "Szóstce"
Nauka >>>
Sport >>>
Nie tylko nauka >>>
Pomoc i opieka >>> 
Szkoła przyjazna dzieciom i rodzicom >>>