Wstępne informacje o egzaminie - link
Dostosowanie warunków i form na egzaminie - komunikat dyrektora CKE (pdf)
Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie - komunikat dyrektora CKE (pdf)