Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 34 z dn. 09.12.2020 r. >>>