Zarządzenie Dyrektora Szkoły  z dn. 01.12.2020  >>>