Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dn. 27.11 2020 >>>

Organizacja pracy szkoły i zdalnego nauczania bez zmian.