Zarządzenie Dyrektora Szkoły (pdf)
 
Organizacja zdalnego nauczania (pdf)
 
Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii (pdf)
 
Organizacja lekcji wf (pdf)
 
Organizacja lekcji szermierki (pdf)
 
Regulamin placu zabaw (pdf)