Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dn. 27.11 2020 >>>

Organizacja pracy szkoły i zdalnego nauczania bez zmian.

Szanowni Rodzice i Uczniowie, z dniem 9 listopada 2020 r. klasy I-VIII będą odbywały lekcje w trybie zdalnym.Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły i załącznikiem nr1.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły (pdf)
 
Organizacja zdalnego nauczania (pdf)
 
Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii (pdf)
 
Organizacja lekcji wf (pdf)
 
Organizacja lekcji szermierki (pdf)
 
Regulamin placu zabaw (pdf)
 
Wytyczne dla szkół >>>
 
Poradnik MEN " Bezpieczna szkoła" >>>
 
Zasady bezpiecznego korzystania z transportu publicznego >>>
 
Aplikacja ProteGo Safe >>>
 
NIE! dla koronawirusa >>>

NOWOŚCI OD PEDAGOGA SZKOLNEGO

Myślimy POZYTYWNIE >>>

Jak się ZMOTYWOWAĆ do nauki >>>

STOP przemocy on-line >>>